Noordzeehuisjes

Het in nauwe samenwerking met de ondernemer ontwikkelen van de brandingstrategie voor slaapstrandhuisjes op het Noordzeestrand.