conceptonwikkeling in vier stappen

Op basis van mijn ervaring als conceptontwikkelaar deel ik hieronder de vier fases die doorlopen moeten worden bij conceptontwikkeling: Visie bepalen - Inspireren - Transpireren - Activeren (VITA). Hieronder volgt een beknopte uitleg van elk van de 4 fases:

Visie

Bepaal eerst de visie en de waarden die aan het concept ten grondslag liggen. Of bij bestaande producten: Start met het heroverwegen van je visie en waarden.

Wat is jouw kijk op jouw branche. Waar is werkelijk behoefte aan? Toekomstige klanten/gasten willen zich aan jouw visie spiegelen en op die manier (onbewust) controleren of wat jij te bieden hebt is wat zij willen.

Een volgende vraag die gesteld moet worden is: Wat is de belofte die een organisatie zijn/ haar gasten doet? Deze belofte komt voort uit de visie en waarden van een organisatie. Hierbij is, zeker binnen de dienstverlenende branche, een belangrijke rol weggelegd voor het personeel. Bij het personeel moet deze belofte bekend zijn en moet er uiteraard draagvlak zijn voor deze belofte (voorkomend uit de visie van de organisatie).

Inspireren

Zodra de visie is verwoord, ga je (letterlijk) op pad om jezelf te inspireren. Bijvoorbeeld door aansprekende concepten te beoordelen. Het liefst ook buiten de eigen branche! Je wilt immers met het nieuwe concept het verschil gaan maken. Wat spreekt je aan en waarom? Wat spreekt je niet aan en waarom niet?

Dat een bed lekker ligt en dat het eten van hoge kwaliteit is, wordt door de gast min of meer als vanzelfsprekend ervaren. Sterker nog, slapen en lekker eten kan overal ter wereld. Een restaurant moet daarom niet alleen een goed bord vers warm eten serveren maar ook een extra dimensie toevoegen. Iets dat alleen daar, op die plek, in die omgeving, te ervaren is: Het geheime ingrediënt.

Ga op zoek naar jouw unieke "geheime ingrediënt" van het concept in wording. Negen van de tien keer liggen deze geheime ingrediënten voor het oprapen, maar zie je ze niet meer omdat ze voor jouzelf zo vanzelfsprekend zijn geworden. De kunst is dus het herkennen- en het in de juiste verhoudingen toevoegen van de geheime ingrediënten!

Het toevoegen van deze reeds voorhanden zijnde waardevolle "geheime ingrediënten" (zoals de natuur of de historie van een plek) is één van de succesfactoren van authentieke concepten. Waarom?

1.  Ze zijn lastig te kopiëren.
2. Ze zijn zeer waardevol maar kosten u bijna niets.
3. Ze zijn in de meeste gevallen de reden dat gasten uw bedrijf bezoeken.

De eerste contouren van het nieuw te bedenken concept beginnen zich af te tekenen…

Transpireren

Met de visie, waarden, merkbelofte, de geheime ingrediënten en inspirerende voorbeelden vers in het geheugen, worden de eerste concrete ideeën op papier gezet. Een intensief en inspannend creatief denkproces. Vandaar de naam "transpireren". Een extern facilitator kan het proces in goede banen leiden en zorgen voor de nodige input in de vorm van extra voorbeelden van ideeën.

Activeren

Door op voorhand voldoende tijd in te ruimen voor deze laatste belangrijke pijler in het ontwerpproces wordt het concept in concrete vorm verder uitgewerkt. Compleet met schetsen, investeringsbegroting in tijd en geld, stappenplan en een merknaam.

Het resultaat van deze fase zijn een aantal innovatieve, concrete productconcept-cases.

Download hier de trend in PDF formaat